Lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất

Điều chúng tôi hướng tới là:

- Chất lượng dịch vụ phải được uy tín hàng đầu.

- Hiệu quả kinh doanh của công ty đạt tối đa.

- Môi trường làm việc tại công ty an toàn và lành mạnh.

- Công việc của nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp.

- Nhân viên tại công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

 Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển

Con người là nguồn lực quí giá nhất, vì vậy Công ty Đất Phương Nam luôn quan tâm:

- Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu đầy thách thức.

- Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi thành viên.

- Sự phát triển của từng thành viên làm nền tảng cho sự phát triển của công ty.

 Lấy bản sắc văn hóa Đất Phương Nam làm niềm tin tự hào chung

Chúng ta xem việc xây dựng, gìn giữ và phát triển những chuẩn mực đạo đức, các giá trị, quan niệm tốt đẹp trong cách tổ chức và kiểm soát công việc, cách quản lý và ra quyết định, cách giao tiếp ứng xử và truyền thống như là những yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp với mục đích:

- Mọi nhân viên tự hào về văn hóa Công ty trên cơ sở hệ thống các chuẩn mực đạo đức và tinh thần, nhằm hướng tới những giá trị đẹp nhất được mọi người công nhận, xã hội đồng tình, tạo nét riêng độc đáo đồng thời là sức mạnh lâu bền của Công ty trên thương trường.

- Xây dựng một tập thể gắn bó, thương yêu nhau với những thành viên giỏi về công việc, ngày càng hòan thiện về nhân cách.

 Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

- Trên nguyên tắc hợp tác và cùng có lợi, Công ty Đất Phương Nam luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

- Xem Khách hàng là người mang lại nguồn lợi cho công ty, vì vậy mục tiêu lâu dài và trên hết là phải thỏa mãn ước vọng của Khách hàng, chiếm được tâm trí và trái tim của Khách hàng.

- Cải tiến và hòan thiện các chính sách chăm sóc Khách hàng mang nét đặc trưng văn hóa Đất Phương Nam: thân thiện, chu đáo, tận tình.

 Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh

- Tạo ra những sản phẩm dịch vụ với các thuộc tính khác biệt, vượt trội, mang lại giá trị mới tăng thêm cho người tiêu dùng; góp phần định hướng tiêu dùng của thị trường.

- Phát triển và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, chú trọng đến hiệu quả và an toàn cho Khách hàng và người tiêu dùng.

- Mở rộng nguồn tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực trẻ, phối hợp thu hút và lưu giữ các tiềm năng.

 Lấy lợi ích tập thể làm khởi sự cho mọi hoạt động

- Mục tiêu phấn đấu là vì quyền lợi của mỗi thành viên trong công ty. Chú ý chăm lo cho đời sống mỗi nhân viên làm sao cho công ty ngày càng phát triển thì mức thu nhập và đời sống của nhân viên ngày càng cao hơn.

- CB – CNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em nghèo. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty TNHH Dịch Vụ DAFUNA
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn