Tổ chức bộ máy sơ đồ công ty

Sơ đồ

hình ảnh của Đất Phương Nam

Công ty có quy trình công nghệ quản lý chặt chẽ và bài bản .
Giám đốc giao việc cho Phó giám đốc . Phó giám đốc triển khai và
kiểm soát công việc qua trưởng phụ trách . Các bộ phận , điều hành
công việc trực tiếp qua các cuộc họp giao ban hàng ngày để báo
cáo kết quả của ngày hôm trước , mục tiêu và kế hoạch hành động
của ngày hôm nay .

Tổ chức bộ máy công ty

Nguồn lực nhân sự

hình ảnh của Đất Phương Nam
hình ảnh của Đất Phương Nam

Đất Phương Nam – Oshin Thời Đại rất vinh dự được Chuyên gia Mr. Andre de Reus trong ngành vệ sinh công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật , chuyên mỗn cho Đội ngũ công nhân viên . Ông Mr.Andre de Reus đã đào tạo lý thuyết và thực hành thi công trong 15 ngày tại công ty Đại Phương Nam và các công trình lân cận . Kết thúc đào tạo đầy ý nghĩa và những kiến thức bổ ích giúp Đội ngũ nhân viên Công ly Đất Phương Nam làm việc chuyên nghiệp hơn và đạt hiệu quả công việc tốt nhất , tất cả vì sự hài lòng của Quý khách hàng

Tổ chức bộ máy sơ đồ công ty

 

Sơ đồ

hình ảnh của Đất Phương Nam

Công ty có quy trình công nghệ quản lý chặt chẽ và bài bản . Giám đốc giao việc cho Phó giám đốc . Phó giám đốc triển khai và kiểm soát công việc qua trưởng phụ trách . Các bộ phận , điều hành công việc trực tiếp qua các cuộc họp giao ban hàng ngày để báo cáo kết quả của ngày hôm trước , mục tiêu và kế hoạch hành động của ngày hôm nay .

 

Tổ chức bộ máy công ty

 

Nguồn lực nhân sự

hình ảnh của Đất Phương Nam

Đất Phương Nam – Oshin Thời Đại rất vinh dự được Chuyên gia Mr. Andre de Reus trong ngành vệ sinh công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật , chuyên mỗn cho Đội ngũ công nhân viên . Ông Mr.Andre de Reus đã đào tạo lý thuyết và thực hành thi công trong 15 ngày tại công ty Đại Phương Nam và các công trình lân cận . Kết thúc đào tạo đầy ý nghĩa và những kiến thức bổ ích giúp Đội ngũ nhân viên Công ly Đất Phương Nam làm việc chuyên nghiệp hơn và đạt hiệu quả công việc tốt nhất , tất cả vì sự hài lòng của Quý khách hàng