Tổ chức bộ máy sơ đồ công ty

Sơ đồ

Công ty có quy trình công nghệ quản lý chặt chẽ và bài bản .
Giám đốc giao việc cho Phó giám đốc . Phó giám đốc triển khai và
kiểm soát công việc qua trưởng phụ trách . Các bộ phận , điều hành
công việc trực tiếp qua các cuộc họp giao ban hàng ngày để báo
cáo kết quả của ngày hôm trước , mục tiêu và kế hoạch hành động
của ngày hôm nay .

Tổ chức bộ máy công ty

Nguồn lực nhân sự

Đất Phương Nam – Oshin Thời Đại rất vinh dự được Chuyên gia Mr. Andre de Reus trong ngành vệ sinh công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật , chuyên mỗn cho Đội ngũ công nhân viên . Ông Mr.Andre de Reus đã đào tạo lý thuyết và thực hành thi công trong 15 ngày tại công ty Đại Phương Nam và các công trình lân cận . Kết thúc đào tạo đầy ý nghĩa và những kiến thức bổ ích giúp Đội ngũ nhân viên Công ly Đất Phương Nam làm việc chuyên nghiệp hơn và đạt hiệu quả công việc tốt nhất , tất cả vì sự hài lòng của Quý khách hàng