Trường học là nơi con được hạnh phúc
Trường học là nơi con được hạnh phúc

 “Trường học là nơi hàng ngày con muốn đến, vì đến đây chúng con được học tập, vui chơi an toàn… Học mà chơi… Chơi mà học…. Đi học thực sự là hạnh phúc”. nhằm để xây dựng Trường học là nơi con hanh phục thì Vệ sinh trường học là các điều kiện bảo đảm về môi trường, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị, chế độ vệ sinh dạy học, học tập, tập luyện thể dục, thể thao và chăm sóc sức khỏe trong các trường học.

 

 

 “Trường học là nơi hàng ngày con muốn đến, vì đến đây chúng con được học tập, vui chơi an toàn… Học mà chơi… Chơi mà học…. Đi học thực sự là hạnh phúc”. nhằm để xây dựng Trường học là nơi con hanh phục thì Vệ sinh trường học là các điều kiện bảo đảm về môi trường, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị, chế độ vệ sinh dạy học, học tập, tập luyện thể dục, thể thao và chăm sóc sức khỏe trong các trường học.

 

 

Đội ngũ

Đội ngũ nhân viên đông đảo, cẩn thận tỉ mỉ và nhiệt huyết có thể làm việc ngày đêm để đảm bảo tiến độ khách hàng

 

Đổi ngũ

Đội ngũ nhân viên đông đảo, cẩn thận tỉ mỉ và nhiệt huyết có thể làm việc ngày đêm để đảm bảo tiến độ khách hàng

Sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường và sức khỏe người lao động.

 

Máy móc

  • Sử dụng máy móc hiện đại nhập khẩu từ Nhật bản, Singapore, Hồng Kông.

 

Sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường và sức khỏe người lao động.

Máy móc

  • Sử dụng máy móc hiện đại nhập khẩu từ Nhật bản, Singapore, Hồng Kông.

Hỗ trợ khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ vệ sinh trường học một cách tốt nhất.